facebook tracking

Behandlingsassistent till Rånäs behandlingshem, norr om Stockholm

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”

Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.

Vi söker behandlingsassistenter till Rånäs behandlingshem

Vi erbjuder behandling i en lugn och lantlig slottsmiljö för personer med missbruk och samsjuklighet.

Rånäs Behandlingshem ligger ungefär en timme norr om Stockholm. Här finns 22 platser för personer mellan 21 –45 år och vi har tillstånd för HVB SoL 7.1.1.

Tillsammans med individen formulerar vi ett strukturerat behandlingsupplägg utifrån placerande kommuns uppdrag. Vi har en helhetssyn på individen och utgår från såväl styrkor och resurser som utmaningar och behov. Inom ramen för behandlingen erbjuds, utöver ett antal behandlingsmetoder, även stöd i att skapa och upprätta hållbara rutiner i vardagen. Till exempel gällande mat, motion, dygnsrytm och meningsfulla aktiviteter. Vi samverkar med viktiga samhällsfunktioner som arbetsförmedling, försäkringskassa och vårdcentral.

Behandlingshemmet är uppdelat i två enheter. Hammargården med 13 platser och Allégården med 9 platser. Med ett litet antal platser i respektive enhet möjliggörs en trygg miljö.

Värdegrund

Alla våra insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt och en tro på att återhämtning är möjlig för alla. En hög delaktighet i utformningen av den egna behandlingen är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Behandlingsmetoder

Under behandlingstiden hos oss erbjuds bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP), Ett självständigt liv (ESL), Motiverande samtal (MI) samt medicinsk behandling. Vi kan även på uppdrag av placerande handläggare utreda och diagnostisera neuropsykiatriska diagnoser.

Kontaktmannaskap och behandlingssamordnare

En förtroendefull relation mellan klient och behandlingspersonal tror vi är en förutsättning för att erbjuden behandling ska falla väl ut. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där en personal utses som kontaktperson för varje klient. Denne har ett särskilt ansvar för klientens insatser. Varje enhet har också en behandlingssamordnare som har i uppdrag att samordna, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med klient och kontaktperson.

Ditt uppdrag

Rollen innebär att som behandlare på Rånäs Behandlingshem ingår du i en personalgrupp med behandlingsansvar. Du förväntas att både kunna samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat samtidigt som din förmåga att arbeta självständigt värdesätts högt. Du utför ett
strukturerat arbete med varje enskild individ utifrån ett överenskommet uppdrag och genomförandeplan. Vanligen stöttar vi den enskilde individen inom områden som daglig strukturerad sysselsättning, meningsfull fritid, ett fungerande boende, relationer och nätverk. 

Vi ser att varje individ är unik och därmed också varje uppdrag. Tillsammans med personal erbjuds varje individ möjligheter att hitta såväl sitt sammanhang som de situationer där de känner sig trygga, delaktiga och nyfikna på sin egen utveckling utifrån egna förutsättningar och behov. 
Du kommer också att arbeta i nära samarbete med uppdragsgivaren och andra
samarbetspartners. 

I arbetet på behandlingshemmet ingår även praktiska arbetsuppgifter. Dokumentation görs regelbundet i form av upprättande av genomförandeplaner, journalanteckningar, rapporter och övriga anteckningar. Som stöd i arbetet finns IT-stöd, övrig personalgrupp, verksamhetschef, behandlingssamordnare, behandlingsansvarig chef, samt sjuksköterska.

Tjänsten avser 100%  med arbetstider enligt följande: rullande schema, 37timmars vecka, inklusive helger, olika schemalagda pass mellan 7:00-19:00

Dina kvalifikationer

* Utbildad Behandlingsassistent med erfarenhet av psykisk ohälsa/missbruksproblematik/psykoser och neuropsykiatriska diagnoser.
* Utbildning inom MI, KBT är meriterande.

Som person behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och vara öppen för förändringar. Vidare behöver du äga förmågan att ta eget ansvar och initiativ samt har ett systemiskt förhållningssätt. Både självständigt och i grupp samt behärska svenska språket i tal och skrift. Du har god datorvana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utbildning samt erfarenhet av målgruppen är ett krav. Krav på B-körkort då resor i arbetet förekommer. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten

Vi ser gärna att du har arbetat några år inom missbruk och behandling av samsjuklighet.

Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.

Körkort och egen bil är ett måste då verksamheten är belägen ca 10km från Rimbo med oregelbundna bussförbindelser.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare får kompetensutveckling via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och erbjuder förmåner som friskvårds- och skobidrag.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. 

Övrigt

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträdesdag: Omgående eller efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2019-02-28

För mer information kontakta: 

Verksamhetschef Christina Hansson på tfn 070-091 8210

Facklig kontakt:

Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobil: 076-621 73 30, Mail: haralampos.kalpakas@vardaga.se

Vision, Magnus Sällström, Mobil:076-6217721,
Mail: vision@ambea.se

Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 14,
Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 350 enheter runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Välkommen till vår värld

Vår värld sammanfattar den värdegrund som Nytida arbetar utifrån. Där ingår bland annat vår vision som lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" samt våra värderingar: respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. 

Läs mer om hur vi arbetar med vision och värderingar.

Jobbar du redan på Nytida?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@ambea.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor