facebook tracking
Verksamhetschef till missbruksenhet i Stockholm

Verksamhetschef till missbruksenhet i Stockholm

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”

 Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.


Vi söker nu Verksamhetschef till HVB Boa

På HVB Boa ger vi ungdomar och unga vuxna i åldrarna 17-25 år med olika former av missbruk förutsättningar för att skapa ett drogfritt liv. Hos oss finns möjlighet att få individuell behandling där vi skräddarsyr insatserna utifrån varje individs problem, styrkor och intressen. När man flyttar in hos oss bor man i en egen lägenhet för att undvika smittorisk samt för att i en lugn miljö kunna bygga upp ett helt individanpassat schema. Personal finns tillgänglig dygnet runt i en lokal som ligger på promenadavstånd. Behandlingsassistenterna har olika expertkunskaper och arbetar strukturerat i tre olika team: (1) utbildning eller praktik, (2) ADL-träning, som också innehåller ekonomi och (3) motion, fritidssysselsättning och nätverk. 

Vid inflyttning gör behandlarna en beteendeanalys, där vi kartlägger orsakerna bakom - och konsekvenserna av - missbruket. Utifrån resultatet utarbetas sedan en individuell behandlingsplanering. Alla våra behandlingsmetoder, t.ex ACRA och CRA, är rekommenderade av Socialstyrelsen och utgår från KBT. Behandlingen är individuellt utformad, enda undantaget är anhöriga som erbjuds CRAFT i grupp. I behandlingen ingår återfallsprevention, där risksituationer för återfall kartläggs och individen får öva på sociala färdigheter som kan bli ett alternativ till tidigare missbruk.

Behandlingsassistenterna är ansvariga för att varje ungdom har ett veckoschema som successivt anpassas utifrån individens utveckling. Målsättningen är att ge varje individ förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt samt ha en fast förankring i samhället när hen flyttar ut från HVB Boa.

Under behandlingstiden arbetar vi aktivt med återfall och tar vid behov hjälp av sjukvårdens instanser. Vi tillämpar obligatorisk drog- och nykterhetskontroll med alkometer samt salivtest.

Ditt uppdrag  

Din roll som verksamhetschef innebär att du har det övergripande ansvaret för behandlingen. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten med pedagogik, kvalitet och affärsmässighet. Vidare ansvarar du för att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs. För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara en aktiv och närvarande del i individernas behandlingar. I uppdraget ingår att vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Du har budget- och resultatansvar, rapporterar till regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Det är självklart att du som verksamhetschef lever våra värderingar:

Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från missbruksvård och härtill hörande behandlingsmetoder. Du har några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord när det gäller ledarskap.

Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och ta ansvar i vår organisation. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.

Vi erbjuder

En arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, ett utpräglat kvalitetstänk och möjlighet att påverka. Alla våra chefer genomgår företagets gedigna ledarskapsprogram och får  kompetensutveckling via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträdesdag: Efter överenskommelse

Sista ansökningsdag: 31 december

För mer information kontakta:

Roberth Maier Ericsson

roberth.ericsson@nytida.se

Facklig kontaktperson:

Vision, Magnus Sällström, Mobil:076-6217721,
Mail: vision@ambea.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 350 enheter runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Välkommen till Vår värld

Vår värld sammanfattar den värdegrund som Nytida arbetar utifrån. Där ingår bland annat vår vision som lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" samt våra värderingar: respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. 

Läs mer om hur vi arbetar med vision och värderingar.

Jobbar du redan på Nytida?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor