facebook tracking
Fler familjehem till Stockholm

Fler familjehem till Stockholm

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”

Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.

Vi söker familjehem till Nytida  

Verksamhetsbeskrivning

Familjehemsplaceringar sker på uppdrag av socialtjänsten och vänder sig till barn och unga mellan 0 och 20 år. Målgruppen vi tar emot är mamma/pappa barn, psykosocial problematik, kriminalitet, Missbruk (ej pågående), Socialt nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser och funktionshinder. Fokus för alla våra placeringar är att alltid matcha barnets behov efter familjehemmets möjlighet att tillgodose barnets behov.

Vi tillhandahåller fem olika former av familjehem.

Jourhem

Ett jourhem är redo att med kort varsel ta emot ett barn eller en ungdom som är i ett akut behov av placering i väntan på att socialtjänsten utreder omständigheterna kring barnet samt fattar beslut om barnets bästa. Om behovet finns kan en jourhemsplacering övergå till en familjehemsplacering. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödd familjehemsvård.   

Familjehem

Ett familjehem är en mer långsiktig och planerad placering. Här är det tänkt att barnet eller ungdomen ska bo under en längre tid. Placeringen sträcker sig som regel åtminstone sex månader framåt, ibland bor barnet eller ungdomen kvar i hemmet under flera år.

Förstärkt familjehem

I ett förstärkt familjehem placeras barn eller ungdomar som har ett stort behov av vård och omsorg. Förstärkt familjehem innebär att familjerna får kompletterande stöd i form av handledning, stöd dygnet runt, utbildning och vid behov avlastning.

Kontaktfamilj

Det är en placeringsform för familjer som av olika anledningar behöver regelbundet stöd och avlastning sitt/sina barn Vanligtvis sker det genom att barnet bor hos en kontaktfamilj en till två helger per månad. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödda familjehemsvård.

Kontaktfamilj

Det är en placeringsform för familjer som av olika anledningar behöver regelbundet stöd och avlastning sitt/sina barn Vanligtvis sker det genom att barnet bor hos en kontaktfamilj en till två helger per månad. Placeringsformen följer samma arbetssätt som för konsulentstödda familjehemsvård.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda skyddat boende för flickor 13-20 år som behöver skydd på grund av hedersrelaterat förtryck, hot och/eller våld i hemmet.

Ditt ansvar som familjehem

Familjehemsföräldrarna ansvarar för att erbjuda det placerade barnet en trygg och säker miljö, en god omsorg och familjetillhörighet samt trygga och utvecklande relationer till vuxna. Ett gott samarbete mellan socialtjänsten och familjehemmet och ett inkluderande förhållningssätt till föräldrarna är av central betydelse för att placeringen ska fungera väl.

Stödja barnets kontakt med närstående

Familjehemsföräldrarna åtar sig att aktivt stödja barnets kontakt med föräldrar, syskon och närstående. Det innebär att medverka vid umgänge med föräldrar och andra närstående enligt den överenskommelse som gjorts i genomförandeplanen eller som följer av den umgängesplan som socialnämnden har beslutat om vid vård enligt LVU.

Dina kvalifikationer

Vi söker familjehem som har hjärtat på rätt ställe och vill vara med och göra skillnad. För den som vill bli familjehem är det viktigt att ha ett personligt intresse och samtidigt förstå barnets behov. Att vara jour- eller familjehem handlar om att se till barnets alla behov och stå för den dagliga omvårdnaden och vara barnets trygghet. Barnet ska vara en del i familjen och det är viktigt att familjen har både tid och känslomässigt utrymme.

Vi erbjuder

Kontinuerligt stöd, utbildning och handledning till familjer som åtagit sig uppdrag.

Ekonomisk ersättning:

Nytida utbetalar månadsvis i efterskott arvode och omkostnadsersättning till familjehemmet som åtagit sig uppdrag.

Sista ansökningsdag:  2018-12-31

För mer information kontakta:

Ermina Abbes Kahrovic

Verksamhetschef  

Tel +46 (0) 73- 377 53 14

Ermina.abbeskahrovic@nytida.seFler familjehem

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Välkommen till vår värld

Vår värld sammanfattar den värdegrund som Nytida arbetar utifrån. Där ingår bland annat vår vision som lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" samt våra värderingar: respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. 

Läs mer om hur vi arbetar med vision och värderingar.

Jobbar du redan på Nytida?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor