facebook tracking
Verksamhetsledande föreståndare till enheter i Stockholm

Verksamhetsledande föreståndare till enheter i Stockholm

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”

 Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.

Vi söker en Företåndare till Bolinders HVB och Vårbergets HVB

Bolinders HVB

I ljusa och centrala lokaler på Kungsholmen ligger vårt HVB-hem för kvinnor. Här bor fyra till sex unga personer, omgiven av en kunnig och engagerad personalgrupp. De som bor hos oss har ofta provat insatser i hemkommunen utan att uppnå positiva resultat. Utöver Aspergers syndrom är vanliga tilläggsdiagnoser hos våra klienter ADHD, PTSD, ätstörningar, OCD, depression och olika psykostillstånd.

Vårbergets HVB 

I Vårberg, med närhet till såväl tunnelbana som fridfulla skogsområden, ligger vårt HVB-hem för män i åldrarna 18 till 40 år. Här finns sex platser och tillgång till en stabil och erfaren personalgrupp med ett flexibelt förhållningssätt. De boende hos oss har ofta en Aspergerdiagnos i kombination med ADHD eller olika typer av psykiatriska tilläggsdiagnoser. De har upplevt många misslyckanden och tagit del av många insatser som inte fungerat. Med gedigen kunskap om NPF och ett medmänskligt bemötande klarar vi ofta det som andra inte lyckats med. Hos oss finns inte begreppet ”att straffa ut sig”. Vi jobbar istället sakta och målmedvetet bort från de beteenden som gjort det svårt för våra boende att klara sig i samhället.

Ditt uppdrag

Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten med pedagogik, kvalitet och affärsmässighet. Vidare ansvarar du för att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs. För oss är det viktigt att du som föreståndare vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. I uppdraget ingår att vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Du har budget- och resultatansvar, rapporterar till regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Det är självklart att du som föreståndare lever efter våra värderingar:

Respekt – Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar – Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet – Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap – Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vi önskar att vår föreståndare arbetar på rullande schema - det är stor vikt att det finns möjlighet till arbetsledande insatser även under kvälls- och helgtid. Därtill är det en förutsättning att du har möjlighet att stå på tillstånd - närvaro, kontinuitet och kunskap är tre av våra främsta garanter för god omsorgskvalitet. 

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Det är av yttersta vikt att Du har några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord när det gäller ledarskap.

Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och ta ansvar i vår organisation. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.

Vi erbjuder

En arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, ett utpräglat kvalitetstänk och möjlighet att påverka. Alla våra chefer genomgår företagets gedigna ledarskapsprogram och får  kompetensutveckling via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträdesdag: Efter överenskommelse

Sista ansökningsdag: 30 December 2019

För mer information kontakta: 

Roberth Maier Ericsson 

Kvalitetsansvarig Nytida Stöd & Resurs

roberth.ericsson@nytida.se

(OBS! Inga ansökningar skickas till denna adress, endast frågor om tjänsten)

Facklig kontaktperson:

Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobil: 076-621 73 30, Mail: haralampos.kalpakas@vardaga.se

Vision, Magnus Sällström, Mobil:076-6217721,
Mail: vision@ambea.se

Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 14,
Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 350 enheter runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Välkommen till Vår värld

Vår värld sammanfattar den värdegrund som Nytida arbetar utifrån. Där ingår bland annat vår vision som lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" samt våra värderingar: respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. 

Läs mer om hur vi arbetar med vision och värderingar.

Jobbar du redan på Nytida?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor